Consultație online: 060 15 20 20

9:00 - 21:00 (luni-duminică)

Politica de Retur

Confom legii protecției consumatorului RM, produsele pot fi returnate in termen de 14 zile. Dacă au trecut peste 14 zile de la ziua cumpărăturii dvs., din păcate, nu vă putem oferi o rambursare sau un schimb.

Pentru a fi eligibil pentru returnare produs, produsul trebuie să fie neutilizat și în aceeași stare în care ați primit produsul. De asemenea, trebuie să fie în ambalajul original.

Pentru a vă efectua returul, avem nevoie de o o dovadă a achiziției.

Vă rugăm să nu trimiteți produsele procurate.

Există anumite situații în care se acordă doar rambursări parțiale (dacă este cazul):
- orice produs care nu este în starea inițială, este deteriorat sau lipsesc părți din motive care nu se datorează erorii noastre,
- orice produs returnat după 14 zile de la livrare

Rambursări (dacă este cazul)
Odată ce returnarea produsului, el este inspectat, și apoi vă trimitem un e-mail pentru a vă anunța că am primit produsul dvs. returnat. De asemenea, vă vom notifica aprobarea sau respingerea rambursării.

Dacă este aprobată, rambursarea va fi procesată și un credit va fi aplicat automat cardului dvs. de credit sau metodei inițiale de platăîn decurs de 3-4 zile.

Rambursări întârziate sau lipsă (dacă este cazul)
Dacă nu ați primit încă o rambursare, verificați mai întâi contul bancar.
Apoi, contactați compania dvs. de carduri de credit, dat fiind faptul ca procesul poate dura ceva timp înainte ca rambursarea să fie înregistrată oficial.

Apoi contactați banca. Există adesea un timp de procesare înainte ca o rambursare să fie înregistrată.

Dacă ați făcut toate acestea și încă nu ați primit rambursarea, vă rugăm să ne contactați la info@mymakeup-shop.com.

Articole de vânzare (dacă este cazul)
Doar articolele cu preț regulat pot fi rambursate, din păcate produsele aflate la promoții nu pot fi rambursate.

Schimburi (dacă este cazul)
Înlocuim doar articolele care sunt defecte sau deteriorate. Dacă trebuie să faceți schimb pentru același articol, trimiteți-ne un e-mail la info@mymakeup-shop.com.

Cadouri
Dacă articolul a fost procurat contra unui card cadou atunci când a fost procurat și expediat direct la dvs., veți primi card cadoul pentru valoarea returnării dvs. După primirea produselor returnate, vom trimite cardul cadou.

Dacă articolul nu a fost marcat ca un cadou când a fost cumpărat sau dacă persoana ce a dăruit produsele, a primit direct comanda livrată, vom trimite o rambursare donatorului de cadou și el va fi anunțat de rambursul dvs. 

Livrare
Pentru a vă returna produsul nou, trebuie să ne trimiteți un e-mail la info@mymakeup-shop.com. și vă vom oferi toate detaliile despre transport.

Veți fi responsabil pentru plata pentru costuri de expediere la returnarea produsului. Costurile de expediere nu sunt rambursabile. Dacă primiți o rambursare, costul transport la returnare va fi dedus din rambursare.

În funcție de locul în care locuiți, timpul care poate dura pentru ca produsul dvs. schimbat să vă ajungă la dvs. poate varia.

Dacă expediați un articol de peste 300 de lei, trebuie să luați în considerare utilizarea unui serviciu care s garanteze livrarea produsului. Nu garantăm că vom primi produsul returnat.
----
ENG 

Returns
Our policy lasts 14 days. If 14 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

Please do not send your purchase back to the manufacturer.

There are certain situations where only partial refunds are granted (if applicable)

Any item not in its original condition, is damaged or missing parts for reasons not due to our error.
Any item that is returned more than 14 days after delivery

Refunds (if applicable)

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds (if applicable)
If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at info@mymakeup-shop.com.

Sale items (if applicable)
Only regular priced items may be refunded, unfortunately sale items cannot be refunded.

Exchanges (if applicable)
We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at info@mymakeup-shop.com. 

Gifts
If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and he will find out about your return.

Shipping
To return your product, you should email us at info@mymakeup-shop.com. and we will provide you with all the details for shipping. 

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary.

If you are shipping an item over 300 lei, you should consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

----
INAPOI