Consultație online: 060 15 20 20

9:00 - 21:00 (luni-duminică)

Politică de Confidențialitate 

---
SECȚIUNEA 1 - Ce facem cu datele oferite de dvs.?

Când achiziționați ceva din magazinul nostru, ca parte a procesului de cumpărare și vânzare, colectăm informațiile personale pe care ni le furnizați, cum ar fi numele, adresa de livrare și adresa dvs. de e-mail.
Când sunteți în magazin, primim, de asemenea, în mod automat adresa IP a computerului dvs. pentru a ne furniza informații care ne ajută să învățăm despre browserul și sistemul de operare.
Marketing prin e-mail (dacă este cazul): Cu permisiunea dvs., vă putem trimite e-mailuri despre oferte, produse noi și alte actualizări.

SECȚIUNEA 2 - CONSIMȚĂMÂNT

Cum obțineți consimțământul meu?
Când ne oferiți informații personale pentru a finaliza o tranzacție, verificați cardul de credit, plasați o comandă, aranjați o livrare sau returnați o achiziție, sugerăm că sunteți de acord să colectăm și să îl folosim doar din acest motiv.
Dacă vă cerem informațiile dvs. personale dintr-un motiv secundar, cum ar fi marketingul, vă vom solicita direct acordul dvs. de exprimare sau vă vom oferi posibilitatea de a spune nu.

Cum îmi retrag consimțământul?
Dacă după ce vă înscrieți, vă răzgândiți, vă puteți retrage consimțământul pentru a vă contacta, pentru a continua colectarea, utilizarea sau dezvăluirea informațiilor dvs., în orice moment, contactându-ne la info@mymakeup-shop.com

SECȚIUNEA 3 - DESCRIERE

Putem dezvălui informațiile dvs. personale dacă suntem obligați prin lege să facem acest lucru sau dacă încălcați Termenii și Condițiile noastre.

SECȚIUNEA 4 - SHOPIFY

Magazinul nostru este găzduit pe Shopify Inc. Acestea ne furnizează platforma online de comerț electronic care ne permite să vindem produsele și serviciile noastre.
Datele dvs. sunt stocate prin intermediul bazei de date și aplicația generală Shopify. Datele se stochează pe un server securizat în spatele unui firewall de protecție.

Plată:
Dacă alegeți o metodă de plată directă pentru a finaliza achiziția, atunci Shopify stochează datele cărții dvs. de credit. Este criptat prin Standardul de securitate a datelor privind cardul de plată (PCI-DSS). Datele tranzacției de achiziție sunt stocate doar atâta timp cât este necesar pentru finalizarea tranzacției de cumpărare. După ce este completă, informațiile despre tranzacția de cumpărare sunt șterse.
Toate gateway-urile de plată directă respectă standardele stabilite de PCI-DSS, administrate de PCI Security Standards Council, un efort comun al mărcilor precum Visa, Mastercard, American Express și Discover.
Cerințele PCI-DSS ajută la asigurarea unei manipulări sigure a informațiilor despre cărțile de credit de către magazinul nostru și furnizorii săi de servicii.
Pentru mai multe informații, vă recomandăm să citiți Termenii și condițiile Shoppei (https://www.shopify.com/legal/terms) sau Declarația de confidențialitate (https://www.shopify.com/legal/privacy).

SECȚIUNEA 5 - SERVICIILE TERȚE

În general, furnizorii terți utilizați de noi vor colecta, utiliza și dezvălui informațiile dvs. numai în măsura necesară pentru a le permite să realizeze serviciile pe care le furnizează.
Cu toate acestea, anumiți furnizori de servicii terțe, cum ar fi gateway-urile de plată și alte sisteme de tranzacții de plată, au propriile politici de confidențialitate cu privire la informațiile pe care trebuie să le furnizăm pentru tranzacțiile legate de achiziții.
Pentru acești furnizori, vă recomandăm să citiți politicile de confidențialitate pentru a înțelege modul în care informațiile dvs. personale vor fi gestionate de acești furnizori.
În special, rețineți că anumiți furnizori pot fi localizați sau au facilități care au o jurisdicție diferită decât noi. Deci, dacă alegeți să efectuați o tranzacție care implică serviciile unui furnizor de servicii terțe, atunci informațiile dvs. pot deveni supuse legilor jurisdicției în care este localizat respectivul furnizor de servicii sau facilitățile sale.
După ce părăsiți site-ul Web al magazinului sau suntem redirecționați către un site sau o aplicație terță, nu mai sunteți reglementat de această Politică de confidențialitate sau de Termenii și condițiile site-ului nostru.

Link-uri
Când faceți clic pe link-urile de pe magazinul nostru, acestea vă pot redirecționa de pe site-ul nostru. Nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate ale altor site-uri și vă încurajăm să citiți declarațiile de confidențialitate ale acestora.


SECȚIUNEA 6 - SECURITATE

Pentru a vă proteja informațiile personale, luăm măsuri de precauție rezonabile și respectăm cele mai bune practici din domeniu pentru a ne asigura că nu sunt pierdute în mod necorespunzător, utilizate necorespunzător, accesate, dezvăluite, modificate sau distruse.
Dacă ne furnizați informațiile despre cardul dvs. de credit, informațiile sunt criptate utilizând tehnologia socket layer sigure (SSL) și stocate cu o criptare AES-256. Deși nici o metodă de transmitere prin Internet sau stocare electronică nu este 100% sigură, noi respectăm toate cerințele PCI-DSS și implementăm standarde industriale suplimentare acceptate.

SECȚIUNEA 7 - COOKIES

Iată o listă de module cookie pe care le folosim. Le-am enumerat aici, astfel încât să puteți alege dacă doriți să renunțați la cookie-uri sau nu.
_session_id, token unic, sesiune, Permite magazinului să stocheze informații despre sesiunea dvs. (referință, pagină de destinație etc.).
_shopify_visit, nu există date deținute, Permanente timp de 30 de minute de la ultima vizită, Folosite de tracker-ul statistic intern al furnizorului nostru de site-uri Web pentru a înregistra numărul de vizite
_shopify_uniq, fără date deținute, expiră la miezul nopții (în raport cu vizitatorul) a zilei următoare, numără numărul de vizite la un magazin de către un singur client.
cărucior, jeton unic, persistent timp de 2 săptămâni, stochează informații despre conținutul coșului dvs.
_secure_session_id, jeton unic, sesiune
storefront_digest, token unic, nedefinit Dacă magazinul are o parolă, acesta este folosit pentru a determina dacă vizitatorul curent are acces.SECȚIUNEA 8 - VÂRSTA PENTRU CONSIMȚĂMÂNT

Prin utilizarea acestui site, considerați că sunteți cel puțin în vârsta majorității și ne-ați dat acordul dvs. pentru a permite oricare dintre persoanele tinere minore să utilizeze acest site.

SECȚIUNEA 9 - MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând această politică de confidențialitate, deci vă rugăm să o consultați frecvent. Modificările și clarificările vor intra în vigoare imediat după ce vor fi postate pe site. Dacă vom face modificări substanțiale la această politică, vă vom anunța aici că a fost actualizată, astfel încât să știți ce informații colectăm, cum le folosim și în ce circumstanțe, dacă este cazul, le folosim și / sau dezvăluim aceasta.
Dacă magazinul nostru este achiziționat sau fuzionat cu o altă companie, informațiile dvs. pot fi transferate noilor proprietari, astfel încât să putem continua să vă oferim produse.

ÎNTREBĂRI ȘI INFORMAȚII DE CONTACT

Dacă doriți: să accesați, să corectați, să modificați sau să ștergeți orice informații personale pe care le avem despre dvs., să înregistrați o plângere sau pur și simplu doriți mai multe informații, contactați consultantul nostru pentru respectarea confidențialității la info@mymakeup-shop.com

Privacy Statement

---

SECTION 1 - WHAT DO WE DO WITH YOUR INFORMATION?

When you purchase something from our store, as part of the buying and selling process, we collect the personal information you give us such as your name, address and email address.
When you browse our store, we also automatically receive your computer’s internet protocol (IP) address in order to provide us with information that helps us learn about your browser and operating system.
Email marketing (if applicable): With your permission, we may send you emails about our store, new products and other updates.

SECTION 2 - CONSENT

How do you get my consent?
When you provide us with personal information to complete a transaction, verify your credit card, place an order, arrange for a delivery or return a purchase, we imply that you consent to our collecting it and using it for that specific reason only.
If we ask for your personal information for a secondary reason, like marketing, we will either ask you directly for your expressed consent, or provide you with an opportunity to say no.

How do I withdraw my consent?
If after you opt-in, you change your mind, you may withdraw your consent for us to contact you, for the continued collection, use or disclosure of your information, at anytime, by contacting us at info@mymakeup-shop.com

SECTION 3 - DISCLOSURE

We may disclose your personal information if we are required by law to do so or if you violate our Terms of Service.

SECTION 4 - SHOPIFY

Our store is hosted on Shopify Inc. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you.
Your data is stored through Shopify’s data storage, databases and the general Shopify application. They store your data on a secure server behind a firewall.

Payment:
If you choose a direct payment gateway to complete your purchase, then Shopify stores your credit card data. It is encrypted through the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Your purchase transaction data is stored only as long as is necessary to complete your purchase transaction. After that is complete, your purchase transaction information is deleted.
All direct payment gateways adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, Mastercard, American Express and Discover.
PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers.
For more insight, you may also want to read Shopify’s Terms of Service (https://www.shopify.com/legal/terms) or Privacy Statement (https://www.shopify.com/legal/privacy).

SECTION 5 - THIRD-PARTY SERVICES

In general, the third-party providers used by us will only collect, use and disclose your information to the extent necessary to allow them to perform the services they provide to us.
However, certain third-party service providers, such as payment gateways and other payment transaction processors, have their own privacy policies in respect to the information we are required to provide to them for your purchase-related transactions.
For these providers, we recommend that you read their privacy policies so you can understand the manner in which your personal information will be handled by these providers.
In particular, remember that certain providers may be located in or have facilities that are located a different jurisdiction than either you or us. So if you elect to proceed with a transaction that involves the services of a third-party service provider, then your information may become subject to the laws of the jurisdiction(s) in which that service provider or its facilities are located.
As an example, if you are located in Canada and your transaction is processed by a payment gateway located in the United States, then your personal information used in completing that transaction may be subject to disclosure under United States legislation, including the Patriot Act.
Once you leave our store’s website or are redirected to a third-party website or application, you are no longer governed by this Privacy Policy or our website’s Terms of Service.

Links
When you click on links on our store, they may direct you away from our site. We are not responsible for the privacy practices of other sites and encourage you to read their privacy statements.


SECTION 6 - SECURITY

To protect your personal information, we take reasonable precautions and follow industry best practices to make sure it is not inappropriately lost, misused, accessed, disclosed, altered or destroyed.
If you provide us with your credit card information, the information is encrypted using secure socket layer technology (SSL) and stored with a AES-256 encryption. Although no method of transmission over the Internet or electronic storage is 100% secure, we follow all PCI-DSS requirements and implement additional generally accepted industry standards.

SECTION 7 - COOKIES

Here is a list of cookies that we use. We’ve listed them here so you that you can choose if you want to opt-out of cookies or not.
_session_id, unique token, sessional, Allows Shopify to store information about your session (referrer, landing page, etc).
_shopify_visit, no data held, Persistent for 30 minutes from the last visit, Used by our website provider’s internal stats tracker to record the number of visits
_shopify_uniq, no data held, expires midnight (relative to the visitor) of the next day, Counts the number of visits to a store by a single customer.
cart, unique token, persistent for 2 weeks, Stores information about the contents of your cart.
_secure_session_id, unique token, sessional
storefront_digest, unique token, indefinite If the shop has a password, this is used to determine if the current visitor has access.SECTION 8 - AGE OF CONSENT

By using this site, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.

SECTION 9 - CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it.
If our store is acquired or merged with another company, your information may be transferred to the new owners so that we may continue to sell products to you.

QUESTIONS AND CONTACT INFORMATION

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, register a complaint, or simply want more information contact our Privacy Compliance Officer at info@mymakeup-shop.com 
INAPOI